Wednesday, February 13, 2008

Japanese Language Phrases
Here are some most commonly used Japanese language phrases courtesy from cnfj.navy.mil It is very useful specially for those who want to learn and study japanese languages, and those who want to go to Japan for works.
USEFUL SHORT PHRASES

Good morning -- Ohayo gozaimasu
Good afternoon (day) -- Konnichiwa
Good evening -- Konbanwa
Good-bye -- Sayonara
Good night -- Oyasuminasai
How are you? -- O genki desu ka?
How do you do? -- Hajimemashite
Pleased to meet you -- Dozo yoroshiku or Yoroshiku onegaishimasu
I am fine -- Hai, genki desu
And you? -- Anata wa?
Thank you (very much) -- Domo arigato gozaimasu
You're welcome -- Do itashi mashite
Say! Listen! (to get attention) -- Anone
Excuse me (to get attention) -- Sumi masen
Excuse me (pardon me) -- Gomen nasai or Shitsurei shimasu
I am sorry -- Gomen nasai
Please (when offering something) -- Dozo
Please (when requesting something) -- Kudasai
Please show me -- Misete kudasai
Please write it -- Kaite kudasai
Please give me this -- Kore o kudasai
I'm sick -- Byoki desu
Let's go -- Ikimasho
Do you speak English? -- Anata wa eigo o hanashimasu ka?
Yes, I speak a little -- Hai, sukoshi hanashimasu
Do you understand? -- Wakarimasu ka?
Yes, I understand -- Hai, wakarimasu
Oh, I see -- As, soo desu ka
No, I don't understand -- Iie, wakarimasen
Please say it again -- Mo ichido itte kudasai
Please speak slowly -- Yukkuri hanashi te kudasai
Please wait a moment -- Chotto matte kudasai
What is your name? -- Anata-no namae wa?
My name is _______ -- Watashi no namae wa ________ desu
Where is it? -- Doko desu ka?
What time is it? -- Nan-ji desu ka?
How much is it? -- Sore wa ikura desu ka?
I will take it -- Sore kudasai
No, thank you -- Iie kekko desu
Do you like it? -- Suki desu ka?
I like it -- Suki desu
I don't like it -- Kirai desu
It's beautiful -- Kirei desu
Hello (on telephone only) -- Moshi moshi
Let me see -- So desu ne
Welcome -- Irrasshaimase
Where is the toilet? -- Toire wa doko desu ka?
WORDS and SHORTER PHRASES
Left -- Hidari
Right -- Migi
Straight ahead -- Massugu
A lot / plenty -- Takusan
A little -- Sukoshi
Why? -- Naze desu ka
When? -- Itsu desu ka
Fire -- Kaji
Ambulance -- Kyukyusha
Police -- Omawarisan
Help! -- Tasukete
Watch out -- Abunai
It's all right -- Daijobu desu
Quick -- Hayaku
Cheap -- Yasui
Cold -- Samui
Hot -- Atsui
Cake -- Kehki
Chair -- Isu
Child -- Kodomo
Cigarette -- Tabako
Coffee -- Kohhi
Coffee with milk -- Kohhi gyunyu
Fruit -- Kudamono
Good -- Yoi
Girl / Woman -- Onna
Man -- Otoko
Hot water -- Oyu
Hotel -- Hoteru
Key -- Kagi
Money -- Okane
New -- Atarashii
Old -- Furui
Paper -- Kami
Pencil -- Empitsu
Room -- Heya
Stamp -- Kitte
Station -- Eki
Store -- Mise
Taxi -- Takushi
Telephone -- Denwa
Ticket -- Kippu
Tea (green) -- Ocha
Tea (black) -- Koh-cha
Water -- Mizu
Small -- Chiisai
Large -- Ohkii

I'm sure....This is very helpful.
======================

3 comments:

Anonymous said...

unsa man naa ana krn ha...?!!! hhmmm....

jopals23 said...

coco kalog

Roy Manseras said...

Konichiwa! Watshi no namae wa Roy Manseras desu.

Jopal-san, anata wa nihon-jin desu ka? Anata wa wakarimasu Nihongo desu ka?